ARTIKEL 1:

OP ALLE AANBIEDINGEN ZIJN DE NAVOLGENDE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING. DE VOORWAARDEN ZIJN VOOR EEN IEDER TOEGANKELIJK OP INTERNET. OP VERZOEK ZENDEN WIJ U EEN EXEMPLAAR VIA E-MAIL.

ARTIKEL 2:
 ALLE PRIJZEN ZIJN IN EURO`S, EXCLUSIEF VERZENDKOSTEN. INDIEN DE ONTVANGER ZICH NIET IN HET LAND VAN VERZENDING BEVINDT, IS DE ONTVANGER ZELF AANSPRAKELIJK VOOR DE EVENTUELE VERSCHULDIGDE OMZETBELASTING OF INVOERRECHTEN IN HET LAND VAN ONTVANGST.

ARTIKEL 3:

ALLE AANBIEDINGEN VAN IMPORTTOYS ZIJN VRIJBLIJVEND. AANBIEDINGEN GESCHIEDEN ONDER VOORBEHOUD VAN BESCHIKBAARHEID VAN HET PRODUCT. WANNEER EEN PRODUCT ONVERHOOPT NIET MEER LEVERBAAR IS WORDT U PER E-MAIL OP DE HOOGTE GEBRACHT EN EVENTUEEL EEN ALTERNATIEF AANGEBODEN.

ARTIKEL  4:

 IMPORTTOYS HEEFT HET RECHT OM PRIJZEN TE WIJZIGEN EN OM EVENTUELE TYPE- EN INHOUDELIJKE FOUTEN TE CORRIGEREN. WANNEER U HIERDOOR ZOU WORDEN BENADEELD, WORDT U MIDDELS E-MAIL OP DE HOOGTE GESTELD. U HEEFT DAN HET RECHT UW BESTELLING TE ANNULEREN. BIJ PRIJSVERHOGINGEN DIE WORDEN DOORGEVOERD NADAT DE OVEREENKOMST TOT STAND IS GEKOMEN ZAL IMPORTTOYS LEVEREN TEGEN DE OVEREENGEKOMEN PRIJS. 

ARTIKEL 5
IMPORTTOYS HEEFT HET RECHT OM ORDERS TE ANNULEREN, WANNEER ER DUIDELIJK SPRAKE IS DAT EEN BEPAALD TYPE "DISNEY CAR" OF EEN ANDER SOORT SPEELGOED WORDT OPGEKOCHT DOOR PROFESSIONELE HANDELAREN.  HIERBIJ KAN WEL IN OVERLEG WORDEN BEKEKEN OF DE ORDER EVENTUEEL AANGEPAST KAN WORDEN. BIJ ANNULERING WORDT DE BETALING PER DIRECT GECREDITEERD.

ARTIKEL 6:
BETALINGEN DIENEN BINNEN 10 DAGEN NA HET PLAATSEN VAN DE BESTELLING TE WORDEN VOLDAAN. BETALING KAN O.A. PLAATSVINDEN VIA OVERBOEKING OP ONS NEDERLANDSE REKENINGNUMMER. 

ARTIKEL  7:
WANNEER U EEN BESTELLING PLAATST, WORDEN DE VOLGENDE GEGEVENS VAN U GEVRAAGD: NAAM, ADRES, POSTCODE, PLAATS, LAND, TELEFOONNUMMER, E-MAIL ADRES, WIJZE VAN BETALING EN EVENTUEEL UW REKENINGNUMMER. UW GEGEVENS WORDEN NIET DOORGEGEVEN AAN DERDEN. DE WET PERSOONSREGISTRATIE IS HIEROP VAN TOEPASSING.

ARTIKEL  8:
IMPORTTOYS ZAL ER VOOR ZORG DRAGEN DAT ALLE BESTELDE PRODUCTEN, MITS OP VOORRAAD BINNEN 7 DAGEN, NA BETALING TE HEBBEN ONTVANGEN, BIJ U WORDEN AFGELEVERD. BOVENGENOEMDE LEVERTIJD GELDT ALS INDICATIE EN NIET ALS UITERSTE LEVERTIJD.


ARTIKEL 9:

VOOR TRANSPORTKOSTEN ZOWEL VOOR NEDERLAND ALS VOOR DE REST VAN DE WERELD BRENGT IMPORTTOYS VERZENDKOSTEN IN REKENING.  DE TOTALE VERZENDKOSTEN ZULLEN WORDEN AANGEGEVEN VOORDAT U DE BESTELLING PLAATST. 

ARTIKEL 10:
 INDIEN U BIJ ONTVANGST BEMERKT DAT HET AFGELEVERDE PRODUKT(EN) NIET OVEREENKOMT MET UW BESTELLING, DIENT U ZO SPOEDIG MOGELIJK CONTACT MET ONS HIEROVER OP TE NEMEN.

BELEID INZAKE RETOURZENDINGEN 

ARTIKEL 11:

U KUNT UW ORDER BINNEN 14 WERKDAGEN (VANAF DE DAG VAN AFLEVERING) ANNULEREN EN RETOURNEREN WANNEER U NIET TEVREDEN BENT MET DE BESTELLING. INDIEN U BINNEN DEZE GESTELDE PERIODE HET ARTIKEL NIET HEEFT TERUGGEZONDEN IS DE KOOP GESLOTEN. RETOURZENDINGEN NA DEZE PERIODE ZULLEN DAN OOK DOOR IMPORTTOYS NIET MEER WORDEN GEACCEPTEERD. DE BESTELLING KAN UITSLUITEND GERETOURNEERD WORDEN WANNEER DE VERPAKKING VAN HET ARTIKEL ONAANGEBROKEN IS. VERZENDKOSTEN BIJ RETOURNEREN KUNNEN NIET BIJ IMPORTTOYS WORDEN GECLAIMD (DEZE ZIJN VOOR REKENING VAN DE KLANT). ONGEFRANKEERDE RETOURZENDINGEN WORDEN NIET GEACCEPTEERD. 
WIJ KUNNEN ARTIKELEN DIE SPECIAAL VOOR U ZIJN BESTELD, EN DIE GEDRAGEN OF BESCHADIGD ZIJN, OF OP ANDERE WIJZE NIET AAN ONZE RICHTLIJNEN VOLDOEN, NIET ALS RETOURZENDING ACCEPTEREN. 
WIJ RADEN U AAN RETOURZENDINGEN ALTIJD AANGETEKEND TE VERSTUREN. IMPORTTOYS IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ZOEKGERAAKTE PAKKETTEN.

ARTIKEL 12:

INDIEN EEN ARTIKEL BIJ AANKOMST BESCHADIGD IS, DAN MOET U HET BETREFFENDE ARTIKEL IN DE ORIGINELE STAAT MET VERPAKKING, MET DE AANKOOP FACTUUR BINNEN 7 DAGEN RETOURNEREN AAN IMPORTTOYS. NA HET ONTVANGEN VAN HET ARTIKEL KRIJGT U VAN ONS HIEROVER EEN BEVESTIGING EN ZAL UW RETOURZENDING IN OVERLEG OMGERUILD, OF HET AANKOOPBEDRAG GECREDITEERD WORDEN BINNEN 7 DAGEN NA ONTVANGST VAN HET GERETOURNEERDE PAKKET.

CREDITERINGEN/CREDITS/CREDITS:

ARTIKEL 13:
 INDIEN EEN ARTIKEL ONVERHOOPT NIET MEER LEVERBAAR IS ZAL IMPORTTOYS ERVOOR ZORGDRAGEN DAT HET AANKOOPBEDRAG BINNEN 7 DAGEN WORDT GECREDITEERD OP UW REKENING. (VANAF DATUM ANNULERING)
 
GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID:

ARTIKEL 14
IN BEGINSEL GELDT VOOR DE DOOR IMPORTTOYS GELEVERDE PRODUCTEN DE GARANTIE ZOALS DEZE DOOR DE FABRIKANT VAN HET DESBETREFFENDE ARTIKEL WORDT VASTGESTELD. OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE GARANTIE DIENT U TE BESCHIKKEN OVER DE FACTUUR DIE BIJ DE BESTELLING IS MEEGELEVERD. 
ER IS NIMMER SPRAKE VAN GARANTIE IN DE VOLGENDE GEVALLEN:
-INDIEN DE SLIJTAGE ALS NORMAAL KAN WORDEN BESCHOUWD
-INDIEN DE ORIGINELE FACTUUR NIET KAN WORDEN OVERLEGD, IS GEWIJZIGD OF ONLEESBAAR GEMAAKT
-INDIEN BESCHADIGING IS ONTSTAAN DOOR OPZET, GROVE ONACHTZAAMHEID, OF NALATIG ONDERHOUD

 KLACHTEN:

 

ARTIKEL 15:
HOEWEL WIJ ONS BEST DOEN U ZO GOED MOGELIJK VAN DIENST TE ZIJN KAN HET VOORKOMEN DAT U TIJDENS OF NA HET AFHANDELEN VAN UW BESTELLING ERGENS ONTEVREDEN OVER BENT. IN DAT GEVAL KUNT U EEN KLACHT INDIENEN. U KUNT ONS UW KLACHT DOORMAILEN MET DE VOLGENDE GEGEVENS IN UW MAIL:
-UW NAAM
-BESTELNUMMER WAAROP DE KLACHT BETREKKING HEEFT
-EEN DUIDELIJKE OMSCHRIJVING VAN DE KLACHT
U ONTVANGT VAN ONS EEN ONTVANGSTBEVESTIGING OP UW E-MAIL ADRES. BINNEN 2 WERKDAGEN WORDT GEKEKEN OF WE MET U EEN OPLOSSING KUNNEN VINDEN VOOR HET PROBLEEM. 

DOOR EEN BESTELLING TE PLAATSEN, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DEZE AFSPRAKEN